Brabants Recherchebureau is uw professionele partner op het gebied van alle soorten onderzoeken. Op onze website treft u dan ook de type onderzoeken welke vallen onder bedrijfsrecherche en welke uitgevoerd worden door onze rechercheurs. Zo voeren wij onderzoeken uit op het gebied van schending concurrentiebeding, onrechtmatig ziekteverzuim, controle buitendienstmedewerkers, (interne) bedrijfsdiefstal, verzekeringsfraude (brand, verkeer, etc.), verhaalsonderzoek rechtspersonen, verhaalsonderzoek natuurlijke personen en woonfraude. Bovendien kunnen wij in samenspraak met MeldBedrijfsMisstand het bedrijfsreglement (ook wel personeelshandboek, huishoudelijk reglement, gedragscode, etc. genoemd) checken op belangrijke bepalingen. Dit om ervoor te zorgen dat er bij malversaties binnen uw bedrijf in de toekomst, meteen doorgepakt kan worden.

Wij maken het regelmatig mee dat mensen, veelal ingegeven door pure hebzucht, ‘de eigen goedheid vergeten’ en collega’s of werkgever bestelen met alle nadelige gevolgen van dien. Ook gaan er werknemers vandoor met klantenbestanden om zo later voor zichzelf te starten of deze te verkopen aan de concurrent.  Weer anderen verkopen vertrouwelijke bedrijfsinformatie aan uw concurrent, waarop u ook niet zit te wachten. En wat te denken van werknemers die zich onterecht ziek melden? Tijdens de periode van onrechtmatig ziekteverzuim werken ze voor zichzelf, klussen ze bij of verrichten ze andere handelingen die strijdig zijn met het opgegeven ziektebeeld. Buiten de financiële schade is er ook regelmatig sprake van imagoschade.

Werkwijze onderzoek bedrijfsrecherche

Bij elke type onderzoek met betrekking tot bedrijfsrecherche zal samen met u een plan van aanpak worden gemaakt. We zullen een stappenplan maken en bekijken welke onderzoeksmethodes ingezet kunnen en mogen worden in uw specifieke zaak. Elk bedrijfsrecherche onderzoek is maatwerk!

Werken binnen de wettelijke kaders bij Bedrijfsrecherche onderzoek

Brabants Recherchebureau onderzoekt op professionele en specialistische wijze uw kwestie. Wij werken binnen de wettelijke kaders en conform de huidige wetgeving. De bedrijfsrechercheurs van  Brabants Recherchebureau beschikken vanzelfsprekend over een legitimatiebewijs welke is afgegeven door de Politie. Brabants Recherchebureau beschikt verder over een vergunning welke is afgegeven door het Ministerie van Veiligheid & Justitie (POB nummer 1516). Uiteraard zijn wij aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Hierdoor zijn wij uw betrouwbare partner op het gebied van bedrijfsrecherche.

Neem eens geheel vrijblijvend contact op met Brabants Recherchebureau te Breda telefoonnummer 085-0475117  zodat we een gratis intakegesprek kunnen inplannen en u adviseren over de diverse deelonderzoeken van onze afdeling bedrijfsrecherche. U kunt daarmee veel gevolgschade beperken. Bovendien zijn bij een groot aantal bedrijfsrecherche onderzoeken de volledige onderzoekskosten te verhalen op de dader(s).

  • Na een lange periode van diverse interne diefstallen binnen ons bedrijf, Brabants Recherchebureau in de arm genomen. Na een intakegesprek is het spoedig tot een opdracht gekomen en binnen enkele weken zijn de diefstallen volledig opgelost. De rust is snel teruggekeerd. In de toekomst weten we bij wie we moeten zijn.

  • Client doorgestuurd naar Brabants Recherchebureau nadat hij mij belde over een kwestie op de zaak. Prima opgelost

  • Meerdere keren kleine brandjes op ons terrein. Afdeling bedrijfsrecherche van Brabants Recherchebureau ingehuurd, dit naar volle tevredenheid. Alle problemen achterwege.

  • Na een lange periode van diverse interne diefstallen binnen ons bedrijf, Brabants Recherchebureau in de arm genomen. Na een intakegesprek is het spoedig tot een opdracht gekomen en binnen enkele weken zijn de diefstallen volledig opgelost. De rust is snel teruggekeerd. In de toekomst weten we bij wie we moeten zijn.