Bijgewerkt op: 25-2-2019

Privacy beleid Brabants Recherchebureau

Brabants Recherchebureau biedt via haar website, diensten ten behoeve van particulieren en bedrijven binnen het MKB. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemenom jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch
076-7821955: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21:00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 16:00 uur.

Email
info@brabantsrecherchebureau.nl

Post
Brabants Recherchebureau
Oranjestraat 24
7064 GS Silvolde
Nederland

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze, diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken. Zo verwerken wij je naam, e-mailadres, telefoonnummer alleen wanneer je online contact met ons opneemt middels het contactformulier op onze website.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die je afneemt en/of functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
 • leeftijd
 • NAW-gegevens
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiersin cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt c.q. afneemt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden contact op te nemen via het contactformulier op onze websites en daarmee (eventueel) gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • om contact met je te onderhouden over de voortgang van “jouw zaak/onderzoek.”.
 • om je “zaak/onderzoek” of je reactie op je “zaak/onderzoek” te verwerken.
 • om je te benaderen over je “zaak/onderzoek” omdat we daar onderzoek naar doen of er eventueel (geanonimiseerd) over willen publiceren.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de verschillende websites van Brabants Recherchebureau (zie ook het kopje profilering).
 • om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering).
 • om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is ter completering van eventuele bewijslast ten behoeve van jouw “zaak/onderzoek”, en voor essentiële noodzaak ten behoeve van de voortgang van jouw “zaak/onderzoek”. Dit wordt altijd vooraf overlegd c.q. gecommuniceerd, zodat u daar het laatste woord in heeft.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zal dat altijd zijn aan een collega wie eveneens geregistreerd is bij “College Bescherming Persoonsgegevens.” Daarmee zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je account en je interesses op onze website) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die jij hebt achtergelaten op, of via de website van Brabants Recherchebureau, te weten:

Door jouw gegevens te combineren, op de website van Brabants Recherchebureau, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en belangstelling. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aandacht vragen voor onze verschillende disciplines van ons vak. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden door ministerie van veiligheid en justitie, politie en College bescherming persoonsgegevens.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om jouw “zaak/onderzoek,” te kunnen voltooien, en zolang de zaak (juridisch) onder handen is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je géén gebruik maken van onze website en/of onze diensten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als jouw gegevens hangende jouw “zaak/onderzoek,” wijzigen dan kun je dit melden via het contactformulier op de website of via onderstaande:

Telefonisch
076-7821955: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21:00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 16:00 uur.

Email
info@brabantsrecherchebureau.nl

Post
Brabants Recherchebureau
Oranjestraat 24
7064 GS Silvolde
Nederland

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een verzoek tot het in behandeling nemen van jouw “zaak/onderzoek”, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te brengen bij het intakegesprek of vooraf toe te sturen per e-mail. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de  KopieID app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.