Brabants Recherchebureau vult haar missie in vanuit drie kernwaarden:

Onafhankelijkheid
Wij werken vóór opdrachtgevers, maar in volstrekte onafhankelijkheid ván opdrachtgevers. Wij benaderen elke opdracht met een open blik en houden rekening met alle relevante invalshoeken.

Deskundigheid
Onze specialisten zijn allen ervaren professionals. Als wij niet zelf over de vereiste deskundigheid beschikken, doen wij een beroep op zorgvuldig geselecteerde en gecontracteerde externe professionals. Is de benodigde expertise niet beschikbaar, dan aanvaarden wij de opdracht niet.

Respect
Wij respecteren alle personen en organisaties waarmee wij in het kader van onze opdrachten in contact komen. Wij tonen ons bewust van de opvattingen en eigenschappen van anderen en hebben respect voor de Nederlandse democratie, de rechtsstaat en ons leefmilieu.