Wanneer u een vordering heeft is het van belang verhaalsinformatie te verkrijgen van uw tegenpartij om te weten welke verdere stappen zinvol zijn. Met andere woorden u wilt weten of er nog wat te verhalen valt. Wanneer u het verhaalsonderzoek natuurlijke personen door Brabants Recherchebureau laat uitvoeren krijgt u een compleet overzicht waar bijvoorbeeld beslagmogelijkheden liggen en hoe de algemene vermogenspositie van uw tegenpartij is. Aan de hand van een volledige naam en geboortedatum of de volledige bedrijfsgegevens kunnen wij voor u een hoop verhaalgegevens achterhalen.

Brabants Recherchebureau doet verhaalsonderzoeken natuurlijke personen en verhaalsonderzoeken rechtspersonen voor o.a. advocatenkantoren, bedrijven en particulieren die willen weten of het zinvol is een zaak aan te spannen. Een goede advocaat zal zich altijd afvragen of er wel verhaal mogelijk is. Het is immers nutteloos een civiele zaak te beginnen als men niet zeker weet dat er aan het eind van de rit wat te halen valt. Daar biedt een verhaalsonderzoek van ons uitkomst.

Een verhaalsonderzoek biedt u zekerheid over de wenselijkheid van een gerechtsprocedure of beslagmaatregelen. Zo weet u of er sprake is van een ‘kale kip’ of een ‘sterfhuis’, waarbij niets te halen valt, of dat u de kosten van een gerechtsprocedure mogelijk wel kunt terugvorderen. Wij speuren naar verhaalsobjecten (bezittingen) waarvan het wellicht mogelijk is een executoriaal beslag of een conservatoir beslag te leggen. Een verhaalsonderzoek levert up-to-date informatie over mogelijke verhaalsobjecten. Naast een overzicht van de financiële positie van de betrokkene, gaan we op zoek naar concrete verhaalsobjecten zoals roerende goederen, onroerende goederen, gelden en/of tegoeden. Het doel van zo’n verhaalsonderzoek is om u te ondersteunen in uw afweging om wel of geen zaak aan te spannen. Het is dus van belang om te weten of de tegenpartij bezittingen heeft en of dit in aanmerking komt voor eventuele beslaglegging.

Doormiddel van een verhaalsonderzoek kan Brabants Recherchebureau achterhalen waar u uw vordering kunt incasseren en vermogensposities van bedrijven achterhalen. Indien u een bedrijf of persoon wilt laten checken middels een verhaalsonderzoek, bent u bij ons aan het juiste adres. Wij toetsen de kredietwaardigheid van uw klant. Vervolgens krijgt u van ons een rapport waarin staat of die persoon of dat bedrijf terecht heeft aangegeven niet aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen of dat deze de waarheid sprak.

Laat Brabants Recherchebureau uw uitgebreid verhaalsonderzoek natuurlijke personen uitvoeren. U ontvangt van Brabants Recherchebureau een goed onderbouwd rapport voorzien van alle informatie.

Zelf verhaalsonderzoek natuurlijke personen uitvoeren?

Veel mensen proberen zelf verhaalsonderzoek te doen. Dit is erg lastig, gecompliceerd en bovendien erg tijdrovend. Vaak draait het dan ook op niets uit en schakelt men tenslotte alsnog ons in.

Kosten verhaalsonderzoek natuurlijke personen

De kosten voor een uitgebreid verhaalsonderzoek natuurlijke personen bedragen € 900,- excl. BTW.

Waaruit bestaat een uitgebreid verhaalsonderzoek natuurlijke personen?

Een uitgebreid verhaalsonderzoek natuurlijke personen bestaat uit:

Personalia, waaronder:
1.   Naam
2.   Voornamen
3.   Geboortedatum
4.   Nationaliteit
5.   Burgerlijke staat
6.   Naam partner
7.   Voornamen partner
8.   Geboortedatum
9.   Nationaliteit
10. Kinderen

Adresgegevens, waaronder:
1.   Straat + huisnummer
2.   Postcode + woonplaats
3.   Telefoonnummer
4.   Perceel

Recherche onderzoek naar bron van inkomsten, waaronder:
1.   Werkgever (s)
2.   Functie
3.   Indiensttreding
4.   Vestigingsadres
5.   Telefoon
6.   Eigen bedrijven (incl. KvK informatie)

Kadastrale toetsing, waaronder:
1.   Kadaster (Nederland)
2.   Gerechtigde
3.   Kadastrale aanduiding

Scheepskadaster

Recherche onderzoek naar financiële relaties, waaronder:
1.   Bankrelatie
2.   Adres
3.   Telefoon
4.   Rekeningnummer
5.   Algemeen

Recherche onderzoek naar betalingservaringen

Overige informatie

Conclusie

Brabants Recherchebureau en verhaalsonderzoek natuurlijke personen

Brabants Recherchebureau is gespecialiseerd in verhaalsonderzoeken natuurlijke personen. Al onze onderzoeken worden discreet, effectief en met zorg voor alle betrokkenen uitgevoerd. Brabants Recherchebureau is de privédetective bij uitstek om verhaalsonderzoek te doen. Neem eens geheel vrijblijvend contact op met Brabants Recherchebureau te Breda telefoonnummer 076-7821955, voor een intakegesprek en laat u adviseren over verhaalsonderzoek. U krijgt hiermee snel duidelijkheid.

  • Ze hebben voor ons een verhaalsonderzoek gedaan in verband met een aantal rekeningen die niet betaald werden. Het betrof hier een eenmanszaak. Gelukkig bleek de eigenaar een eigen woning te hebben waarin voldoende overwaarde zat. Uiteindelijk juridische procedure opgestart en alles alsnog betaald gekregen.

  • Dankzij Brabants Recherchebureau  kwamen we er achter dat onze debiteur toch wel degelijk bezittingen had waarop beslag gelegd kon worden. Hierdoor toch een gedeelte van de vordering kunnen incasseren. Beter iets dan niets…

  • Degelijk onderzoek, prima resultaat! Gaan we zeker vaker gebruik van maken

  • Ze hebben voor ons een verhaalsonderzoek gedaan in verband met een aantal rekeningen die niet betaald werden. Het betrof hier een eenmanszaak. Gelukkig bleek de eigenaar een eigen woning te hebben waarin voldoende overwaarde zat. Uiteindelijk juridische procedure opgestart en alles alsnog betaald gekregen.