Iedere opdracht is voor Brabants Recherchebureau uniek. Ieder onderzoek heeft een bepaalde werkwijze. Alleen op die manier kunnen wij een zaak zo snel en professioneel mogelijk oplossen.

Een recherche onderzoek bestaat bij ons recherchebureau grofweg uit de volgende stappen/werkwijze;

  1. Een vrijblijvend intakegesprek (op door u gewenste locatie)
  2. Plan van aanpak inclusief offerte
  3. Technisch en tactisch onderzoek (binnen de gestelde eisen)
  4. Evaluatie
  5. Eindrapportage

Ons recherchebureau en externe partners

De opdracht zelf bepaalt welke opsporingstechnieken en forensische middelen we gebruiken. Indien noodzakelijk voor het onderzoek zullen wij externe professionals inschakelen. Dit omdat zij gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied en het onderzoek hierdoor sneller, beter en goedkoper verloopt. U kunt erop vertrouwen dat wanneer het onderzoek hierom vraagt wij ook daadwerkelijk gebruik zullen maken van deze externe experts.

Onze rechercheurs

Brabants Recherchebureau hecht veel belang aan de vaardigheden en algemene ontwikkeling van haar rechercheurs.

Naast de nodige vakkennis, diploma’s, integriteit en discretie beschikken onze rechercheurs / privé detectives ook over de volgende vaardigheden en/of eigenschappen:

  • Kunnen omgaan met mensen op elk niveau, van productiemedewerker tot directeur.
  • Evenwichtige en krachtige uitstraling
  • Natuurlijk overwicht (zéér belangrijk in interviews!)
  • Bovengemiddeld empathisch vermogen.

Bij opdracht rechercheonderzoek

Bij het verrichten van een onderzoek vragen wij u ook een document te ondertekenen dat u akkoord gaat met de naleving voor de informatieplicht van de betrokkene(n). Om u van dienst te kunnen zijn kan een voorschot gevraagd worden welke bij het slotbedrag wordt verrekend.

Het intakegesprek vormt samen met de onderzoeksopdracht de basis voor het onderzoek. Hierin wordt alle informatie uitgewisseld die van belang kan zijn voor het onderzoek en wordt het gewenste doel met u besproken. Lopende het onderzoek zal er regelmatig telefonisch contact zijn tussen opdrachtgever en Brabants Recherchebureau

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Brabants Recherchebureau van toepassing, u kunt ze hier lezen, maar wij sturen ze u ook graag toe.