Brabants Recherchebureau werkt altijd met een overeenkomst en een, in overleg met u, gemaakt plan van aanpak die kosten en afspraken voor beide partijen helder maken. Gemaakte kosten oftewel de tarieven zijn in enkele gevallen door u te verhalen op de persoon waartegen het onderzoek is gericht. De opdrachten worden uitgevoerd· in overleg met de opdrachtgever, zodra zich zaken voordoen die buiten de afspraken vallen zullen deze, voordat ze uitgevoerd worden, eerst met de opdrachtgever besproken worden.

Tarieven Brabants Recherchebureau B.V. * (1-1-2019)
Onderzoek, interview, rapportage, pseudo aankoop, bespreking, etc. /uur € 95,00
Observeren, videoanalyse, installeren- en demonteren apparatuur, etc. /uur € 95,00
Reizen/uur € 85,00
Reiskosten per kilometer/auto € 0,45
Huur verborgen camera/dag € 18,50
Huur GPS-tracker/dag € 16,50
Foto’s en/of films bij onderzoek zijn inbegrepen € 0,00
* Bedragen zijn per particulier rechercheur en exclusief BTW. Onderzoeken op basis van een vooraf vastgesteld honorarium zijn mogelijk

Tarieven – kosten bedrijfsrecherche / privé detective / recherchebureau

De ervaring leert dat het bedrag dat geïnvesteerd wordt in een bedrijfsrecherche- of privé detective onderzoek zich doorgaans dubbel en dwars terugbetaald. Is het niet financieel, dan is het wel emotioneel. In sommige gevallen zijn de kosten overigens zelfs te verhalen op de dader. Zo kunnen de kosten van een onderzoek onrechtmatig ziekteverzuim (mits aangetoond) verhaald worden op de werknemer. De werknemer is volgens het burgerlijk wetboek schadeplichtig voor zowel de directe (loonkosten) als de indirecte schade (bijvoorbeeld de tarieven/onderzoekskosten van een recherchebureau). Als de werknemer onrechtmatig ziekteverzuim pleegt dan wordt dit in het burgerlijk wetboek beschouwd als een onrechtmatige daad.

De kosten – tarieven voor een bedrijfsrecherche onderzoek en prive-detective onderzoek verschillen per onderzoek en ingezette technische middelen. Zo kunt u zich wellicht voorstellen dat een onderzoek van 4 weken duurder is dan een observatie van slechts enkele dagen en dat een onderzoek door 2 personen duurder is dan een onderzoek door slechts 1 persoon. Vooraf worden dan ook afspraken met u gemaakt over de te plegen inzet en kosten daarvan en wordt een kostenplafond ingesteld. Als de kosten boven dat bedrag uit dreigen te komen wordt direct overleg met u gevoerd. Overigens zullen we altijd proberen zoveel mogelijk informatie van u als opdrachtgever te verkrijgen, dit om de kosten zoveel mogelijk te beperken.

Zie ook: Ontslagen werknemer betaalt kosten recherchebureau http://www.arbeidsrecht.nl/werknemer-betaalt-kosten-van-7500-euro-aan-recherchebureau/