Een medewerker van uw onderneming heeft zich ziek gemeld. U heeft signalen ontvangen of heeft zelf het vermoeden dat deze medewerker niet zo ziek is als dat hij zich voordoet. De medewerker is namelijk gezien tijdens het klussen bij iemand anders of bij zijn eigen woning, is aan het werk voor de concurrent, heeft gewoon geen zin om te werken of is altijd ziek op vaste dagen in het jaar.

In bovenstaande gevallen kan er sprake zijn van onrechtmatig ziekteverzuim. Laat Brabants Recherchebureau uw vermoeden bevestigen of ontkrachten. Bij bevestiging tonen wij aan dat deze medewerker zich schuldig maakt aan onrechtmatig ziekteverzuim. Een en ander wordt gestaafd met bewijzen die bruikbaar zijn in een eventuele civiele procedure.

Ook nadat Brabants Recherchebureau onrechtmatig ziekteverzuim heeft vastgesteld, zullen wij u helpen bij de volgende te nemen stappen. Zo zullen wij de bevindingen vastleggen in een goed onderbouwd rapport. De inhoud van dit rapport zal in veel gevallen een gang naar de rechter zelfs kunnen voorkomen. De vervolgstappen zijn vaak een confronterend gesprek met de medewerker en ontslag (op staande voet of met een vaststellingsovereenkomst).

U kunt uw zaak met een gerust hart aan Brabants Recherchebureau overlaten.  Met de bevindingen van Brabants Recherchebureau kunt u de zakelijke schade beperken. Verder melden medewerkers zich minder snel ziek als ze weten dat ze bij twijfel kunnen worden gecontroleerd. Aangezien onrechtmatig ziekteverzuim een bedrijf jaarlijks veel geld kost, is ziektecontrole door een recherchebureau de investering zeker waard. Ook worden wij regelmatig ingeschakeld voor bedrijfsdiefstal onderzoek.

Onderzoeksduur onrechtmatig ziekteverzuim

Met onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim, moet u meestal rekening houden met een aantal dagen onderzoek. De betreffende persoon wordt gedurende deze dagen uitgebreid geobserveerd waarbij de bewegingen van een persoon worden vastgesteld en opgetekend. Een aantal dagen is noodzakelijk om een ‘patroon van onrechtmatig handelen’ vast te stellen, zoals verlangd door de Rechtbank of het UWV. De waarnemingen worden aangevuld met foto- of videobewijs. Dit kan onder meer bewijstechnisch van belang zijn als u een rapport van Brabants Recherchebureau wilt aanbrengen bij de bevoegde instanties zoals de Rechtbank of het UWV. Goed om te weten is dat in de meeste gevallen van onderzoek onrechtmatig ziekteverzuim, de volledige onderzoekskosten zijn te verhalen op de dader.

Onderzoek onrechtmatig ziekteverzuim bestaat onder andere uit:

  • Een gesprek met werkgever waarin het ziektebeeld van de werknemer wordt besproken;
  • Maken plan van aanpak, waarin de te nemen stappen staan beschreven;
  • Observeren van de zieke werknemer
  • Opmaken van een eindrapportage met onze waarnemingen, eventueel foto- en videomateriaal en overig bewijsmateriaal;
  • Confronterend gesprek met de zieke werknemer indien deze in overtreding is.

Brabants Recherchebureau is gespecialiseerd in onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim. Brabants Recherchebureau is het bedrijfsrecherche bureau van Brabant, bij uitstek om onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim te doen. Neem eens geheel vrijblijvend contact op met Brabants Recherchebureau te Breda telefoonnummer 085-0475117 voor een gratis intakegesprek en laat u adviseren over onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim. U kunt daarmee veel schade beperken.

  • Achteraf veel te lang doorgegaan met een zieke werknemer die helemaal niet ziek bleek te zijn. Na confrontatie met foto’s en observatieverslagen van het Brabants Recherchebureau hebben we afscheid genomen van deze medewerker. Brabants Recherchebureau B.V. is een fijn bedrijf om zaken mee te doen!

  • Wij twijfelden over de echtheid van de kwaal van een medewerker van ons. Echter dit bleek niet het geval. Dat kan natuurlijk ook. Dit zorgt er voor dat de verstandhouding ten aanzien van deze medewerker is hersteld. En onze achterdocht toch ongegrond bleek.

  • Zieke medewerker was al 2,5 maand thuis en het gonsde van de geruchten dat hij thuis aan de slag was. Eea laten onderzoeken en inderdaad er werd volop geklust door onze “zieke” medewerker. Na een uitgebreid persoonlijk gesprek met deze vakman die we niet graag zagen gaan, besloten op andere voet met elkaar door te gaan.

  • Achteraf veel te lang doorgegaan met een zieke werknemer die helemaal niet ziek bleek te zijn. Na confrontatie met foto’s en observatieverslagen van het Brabants Recherchebureau hebben we afscheid genomen van deze medewerker. Brabants Recherchebureau B.V. is een fijn bedrijf om zaken mee te doen!

Bedrijfsrecherche, recherchebureau, recherche bureau of particulier recherchebureau voor onderzoek onrechtmatig ziekteverzuim Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland in de omgeving

Alphen aan den Rijn – Arnhem – Barendrecht – Bergen op Zoom – Breda – Den Bosch – Dordrecht – Eindhoven – Etten-Leur – Goes – Helmond – Heusden – Middelburg – Nieuwegein – Nijmegen – Oosterhout – Oss – Ridderkerk – Rijswijk – Roosendaal – Rotterdam – Schiedam – Tiel – Tilburg – Uden – Utrecht – Veenendaal – Veldhoven – Vlissingen – Waalwijk – Zwijndrecht. Bij ons moet u zijn voor het inhuren van bedrijfsrecherche, recherchebureau, recherche bureau, particuliere recherche of een particulier recherchebureau.

Investeren in onrechtmatig ziekteverzuim loont nog altijd. Niet overtuigd? Kijk dan snel op  http://www.verminderverzuim.nl/investeren-ziekteverzuim/#.Vgj3lnrtlBc