De website www.brabantsrecherchebureau.nl is een initiatief van Brabants Recherchebureau De informatie die door of namens Brabants Recherchebureau op deze site wordt verstrekt is ontleend aan betrouwbare bronnen. Voor de juistheid en volledigheid wordt echter niet ingestaan. De informatie is indicatief en heeft geen betrekking op een concreet geval of een specifieke situatie. Elke overeenkomst met een bestaande situatie berust op toeval. De informatie op deze site kan op ieder moment worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Brabants Recherchebureau garandeert niet dat deze site foutloos en/of ononderbroken functioneert. Brabants Recherchebureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site of van de daarop, of daardoor verstrekte informatie. Brabants Recherchebureau heeft geen enkele invloed op de inhoud van sites die niet door Brabants Recherchebureau worden onderhouden en waarnaar op deze site wordt verwezen of die op hun beurt naar de site van Brabants Recherchebureau verwijzen. Brabants Recherchebureau  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die betreffende sites.

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, bewerkt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brabants Recherchebureau. De bezoeker van deze site is verantwoordelijk voor het gebruik van de verstrekte informatie. De inhoud van deze website is eigendom van Brabants Recherchebureau. Alle auteursrechten berusten eveneens bij Brabants Recherchebureau. Het Nederlands recht is van toepassing.