Onze doelstelling is objectieve waarheidsvinding. Onafhankelijk van het gewenste onderzoek krijgt u door het inschakelen van Brabants Recherchebureau te allen tijden een objectief beeld van de betreffende situatie.

Organisatie

Brabants Recherchebureau is een professioneel particulier recherchebureau onderdeel van Alkris detectives, gespecialiseerd in diverse onderzoeken voor zowel bedrijven (zie bedrijfsrecherche) als particulieren (zie privé detective). Brabants Recherchebureau beschikt over een vergunning welke is afgegeven door het Ministerie van Veiligheid & Justitie (POB nummer 620). Uiteraard zijn wij aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens meldingsnummer 1101287 . Hierdoor zijn wij uw betrouwbare partner op het gebied van bedrijfsrecherche. Al onze rechercheurs hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zijn uitgebreid gescreend en gelegitimeerd door de politie.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van Brabants Recherchebureau is plat en transparant. De lijnen binnen het bedrijf zijn kort, waardoor er snel en accuraat gehandeld kan worden wanneer de situatie daarom vraagt.

Professionaliteit

Wij geven vakkundig vorm aan onze bedrijfsvoering en opereren deskundig en klantgericht. Ons kennisniveau houden we op peil en ook aan innovatieve technieken besteden we veel aandacht.

Betrouwbaarheid

Afspraak = afspraak. Dit betekent dat wij op een integere en eerlijke manier zaken met u doen.

Kwaliteit

Wat we doen, doen we goed. Wij luisteren naar de wensen en verwachtingen van u als klant en stellen alles in het werk om hieraan te voldoen.

Transparantie

Wij staan voor een transparante manier van werken. Wij communiceren helder, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Onze adviezen en aanbevelingen formuleren wij in duidelijke taal, zonder overbodig vakjargon.

Eindrapportage

Tijdens het rechercheonderzoek houden wij u continu op de hoogte van de ontwikkelingen. Na het onderzoek ontvangt u een uitgebreid rapport met alle bevindingen. Deze rapportage kunt u gebruiken in een strafrechtelijke of civiele procedure, ter ondersteuning bij een ontslagprocedure of gewoon een persoonlijk gesprek. Hiermee houdt u de vervolgschade beperkt en/of kunt u de schade veelal op de dader(s) verhalen.