Heeft u het vermoeden dat uw kind

 • met de ‘verkeerde’ vrienden omgaat
 • alcohol of drugs gebruikt
 • slachtoffer is van loverboy(s)
 • wordt ingezet als drugkoerier cq. drugsrunner
 • spijbelt van school
 • wordt gepest of iets anders?

Laat Brabants Recherchebureau uw vermoeden bevestigen of ontkrachten. Wij zijn de aangewezen partij om uw kind te observeren en nader te onderzoeken. Wij begrijpen als geen ander dat u als ouder graag weet waarmee uw kind bezig is en met wie hij/zij omgaat. Zodat u indien nodig tijdig passende maatregelen kunt nemen of indien er niets aan de hand is u met een gerust hart kunt slapen. Kortom onderzoek kinderen is nooit weggegooid geld.

Heeft u slapeloze nachten wacht dan alstublieft niet langer en bel ons vandaag nog voor een goed eerste gesprek. Wij kunnen u echt helpen met een onderzoek naar uw kind!

Soorten onderzoek

Er zijn diverse soorten onderzoek naar kinderen, de meest voorkomende zijn;

 • Onderzoek kinderen omgaan met ‘verkeerde’ vrienden
 • Onderzoek kinderen alcoholgebruik
 • Onderzoek kinderen drugsgebruik
 • Onderzoek kinderen drugsrunner cq. drugskoerier
 • Onderzoek kinderen loverboy(s)
 • Onderzoek kinderen spijbelen
 • Onderzoek kinderen pesten
 • Onderzoek kinderen mishandeling

Laat Brabants Recherchebureau als privé detective cq. detectivebureau onderzoek doen naar uw kind.  Brabants Recherchebureau zal de bevindingen vastleggen in een goed onderbouwd rapport eventueel voorzien van het nodige foto- en/of filmmateriaal. Uw kind grondig controleren/onderzoeken, dat is ons doel!

Waaruit bestaat een onderzoek kinderen?

Een onderzoek bestaat onder andere uit:

 • Een gesprek met u waarin de problemen van uw kind uitgebreid worden besproken;
 • Maken plan van aanpak, waarin de te nemen stappen staan beschreven;
 • Onderzoek naar kinderen zelf (denk aan o.a. dynamische observatie, statische observatie, open bronnen onderzoek, etc.);
 • Opmaken van een eindrapportage met onze bevindingen, eventueel foto- en videomateriaal en overig bewijsmateriaal;

Uiteraard ontvangen wij van u vooraf zoals bij ieder onderzoek zoveel mogelijk informatie. Hierbij kunt u denken aan; met wie gaat uw kind om, waar spreken ze vaak af, waar gaat uw kind uit, wat voor soort sms-jes, telefoontjes ontvangt uw kind, etc. Op die manier kunnen wij proberen de kosten voor u zo laag mogelijk te houden.

Brabants Recherchebureau is gespecialiseerd in onderzoek kinderen. Al onze onderzoeken worden discreet, effectief en met zorg voor alle betrokkenen uitgevoerd.

Brabants Recherchebureau, het recherchebureau van Brabant,  is de privédetective bij uitstek om onderzoek naar uw kind te doen. Neem eens geheel vrijblijvend contact op met Brabants Recherchebureau te Breda telefoonnummer 076-7821955, voor een intakegesprek en laat u adviseren over onderzoek kinderen.