Checken bedrijfsreglement

Checken van het bedrijfsreglement onzin? Ruim 95% van de bedrijfsreglementen die wij checken bevatten onvolkomenheden. Onvolkomenheden die voor ernstige problemen kunnen zorgen in de toekomst. Wanneer wij geen onvolkomenheden aantreffen tijdens checken bedrijfsreglement, betaalt u niets! Lees dus snel verder inzake “checken bedrijfsreglement”.

Een aantal zaken worden in de arbeidsovereenkomst met de werknemer geregeld. Vaak zijn er dan nog tal van huisregels waarvan het belangrijk is dat die worden opgenomen in een bedrijfsreglement. Een bedrijfsreglement wordt ook wel personeelshandboek of huishoudelijk reglement genoemd.

Het bedrijfsreglement bevat afspraken waar uw personeel en uw bezoekende klanten zich aan moeten houden. Deze regels zorgen voor een veilig en verantwoord werkklimaat binnen uw bedrijf. Meestal worden er echter in een bedrijfsreglement veelal de standaard personeelsgerichte onderwerpen opgenomen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Werktijden
  • Ziekmeldingen
  • Diefstal
  • Sleutelprocedure

Checken bedrijfsreglement op zeer belangrijke bepalingen

Niet zelden lopen werkgevers en particuliere recherchebureaus bij onderzoek naar diefstal, verduistering, fraude, intimidatie, etc. tegen het ontbreken van zeer belangrijke bepalingen in het bedrijfsreglement, personeelshandboek of huishoudelijk reglement aan. Bepalingen die beter wel hadden kunnen worden opgenomen in het bedrijfsreglement, zodat ze bijvoorbeeld bepaalde onderzoeksmethoden wel hadden kunnen toepassen.

Na het checken van het bedrijfsreglement kunnen wij je adviseren om bepaalde bepalingen in het bedrijfsreglement (anders/aanvullend) te benoemen. Omdat er tevens voor sommige onderwerpen geen wettelijke bepalingen zijn opgesteld is het voor de werkgever belangrijk om hier een duidelijk beleid over te hebben waarvan alle werknemers op de hoogte zijn. Buiten het feit dat een werkgever of particulier recherchebureau meer mogelijkheden heeft tijdens het onderzoek ben je verder als werkgever juridisch ingedekt doordat specifieke afspraken duidelijk kenbaar zijn gemaakt aan jouw personeel. Je kunt bij het checken van het bedrijfsreglement denken aan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Richtlijnen toepassing camerabewaking (lees ook: verborgen camera plaatsen)
  • Richtlijn over drugs en medicijnen tijdens werktijd
  • Richtlijnen t.a.v. diefstal & fraude door personeel
  • Algemene richtlijnen over (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie en agressie of onheuse bejegening
  • Etcetera (minimaal nog 12 belangrijke bepalingen)

Inhoud checken bedrijfsreglement

Het opnemen van belangrijke bepalingen (waarvan er helaas toch vaak veel ontbreken) in een bedrijfsreglement heeft als voordeel dat hierover in de toekomst duidelijkheid bestaat tussen jou als werkgever en werknemer. Bij een eventueel toekomstig conflict (denk bijvoorbeeld aan; interne diefstal, fraude, etc.) heb je zo als werkgever een belangrijk document in handen waarmee eventueel en indien nodig, de Kantonrechter kan worden overtuigd.  Hou er rekening mee dat alles wat wordt vastgelegd in een bedrijfsreglement altijd moet voldoen aan eisen die de wet stelt. Bepaalde regels werken namelijk in op de privacy van jouw werknemers en zijn niet altijd toegestaan.

Laat nu de inhoud van jouw bedrijfsreglement checken op 16 belangrijke onderwerpen, tegen een vaste prijs en laat je vrijblijvend adviseren over de vervolgstappen. Tevens ontvang je van ons ook algemene aanvullende tips! Zo voorkom je in de toekomst bij voor het bedrijf schadelijke handelingen zoals diefstal, verduistering, fraude, intimidatie, etc. veel problemen. Geen duidelijk omschreven regels kan bij ontslag en ontslagprocedures leiden tot hoge schadeloosstelling. Wanneer mag je bijvoorbeeld als werkgever gebruik maken van verborgen camera’s?

Belang goed checken personeelshandboek cq. gedragscode (voorbeeld drugs beleid)

Het belang van een duidelijk drugsbeleid, ook bij ontslagkwesties, wordt geïllustreerd door recente uitspraken van diverse rechtbanken. In een recente casus die aan de Kantonrechter werd voorgelegd werd een medewerker van een groot productiebedrijf ontslagen omdat hij tijdens werktijd het verboden middels speed bij zich had. Op basis van het bezit was hem ontslag op staande voet aangezegd. De werknemer erkende het bezit van de speed maar stond niet achter zijn ontslag op staande voet. De Kantonrechter heeft de werknemer in het gelijk gesteld en het ontslag nietig verklaard omdat het gebruik wel stond beschreven maar het in bezit hebben niet.

Wees nauwkeurig bij het opstellen van de gedragscode, huishoudelijk reglement of hoe je het ook noemt

Een recente uitspraak van het Kantongerecht onderstreept het belang van een nauwkeurig omschreven personeelsbeleid. Indien de werkgever, bijvoorbeeld in een personeelshandboek, aan haar werknemers kenbaar had gemaakt dat (ook) op het bezit van verdovende middelen op de werkvloer ontslag op staande voet zou volgen, was het voor deze werknemer waarschijnlijk heel anders afgelopen. Een dergelijk beleid is volgens de kantonrechter redelijk en niet in strijd met goed werkgeverschap. Van belang is overigens dat het personeelsbeleid daadwerkelijk door de werkgever wordt uitgevoerd.

Vermelden consequenties bij overtreding (in het bedrijfsreglement)

Voorzorgsmaatregelen treffen door zaken op te nemen in het bedrijfsreglement is slim, maar niet nuttig als er vervolgens geen consequenties staan op overtreding ervan. Leg als werkgever dan ook vast wat de consequenties zijn als jouw werknemers zich niet aan het bedrijfsreglement houden. Zorg dan ook bij overtreding / niet navolgen van de regels dat je de consequenties die je hebt opgesteld ook daadwerkelijk uitvoert. Bijvoorbeeld ontslag, het betrekken van een advocaat, het inzetten van een particulier recherchebureau of aangifte bij de politie. Doe dit direct, stel het niet uit. Zo geef je een duidelijk signaal af dat je malversaties niet tolereert.

Kortom “Checken Bedrijfsreglement” is geen onzin!