Onderzoek alimentatie

Vermoed u dat uw ex-partner samenleeft met een nieuwe partner, of dat uw ex-partner een nieuwe dienstbetrekking heeft? En u betaalt alimentatie aan uw ex-partner? Laat een onderzoek alimentatie verrichten.

Laat Brabants Recherchebureau uw vermoeden bevestigen, of ontkrachten, door middel van het schaduwen oftewel laten volgen van uw ex-partner. Dit wordt dan een onderzoek alimentatie genoemd. Bij bevestiging van uw vermoeden leveren wij bewijs dat hij/zij opnieuw samenwoont als waren zij gehuwd, of een nieuwe dienstbetrekking heeft. Dan kan de alimentatie hoogstwaarschijnlijk stoppen. Een nihilstelling van de alimentatie wordt door een rechter enkel uitgesproken als aan de voorwaarden is voldaan, zoals vermeld in het Burgerlijke Wetboek artikel 1:160 te noemen, samenwonen als waren zij gehuwd.

Hoeveel kunt u uw alimentatie verlagen?

Exact zeggen hoeveel u uw alimentatie kunt verlagen is moeilijk te zeggen, een en ander hangt natuurlijk af van wat er aan de hand is, u heeft afgesproken bij de scheiding en wat er staat in uw echtscheidingsconvenant. Werkt uw ex-partner meer dan dat ze heeft opgegeven en u kunt dit aantonen dan scheelt dit al snel 20%-60% van uw alimentatie hoogte. Als uw ex-partner bijvoorbeeld samenwoont met een nieuwe partner zonder dat ze dat heeft aangegeven dan kunt u zelfs een nihil aanvraag indienen.

Uiteraard bent u, als de alimentatie betaler, de partij die moet aantonen dat bovenstaande ook daadwerkelijk van toepassing is. U kunt hiervoor natuurlijk een (voor)onderzoek naar laten instellen door ons als dé specialist.

Wilt u eventueel gebruik maken van een onderzoek naar alimentatie of heeft u vragen over een onderzoek alimentatie? Een intakegesprek of adviesgesprek behoort altijd tot de mogelijkheden.

Einde alimentatie bij samenwonen of trouwen van ex-partner

 Op grond van de wet (artikel 1:160 BW) eindigt de verplichting tot het betalen van alimentatie wanneer de onderhoudsgerechtigde:

  • opnieuw trouwt
  • een geregistreerd partnerschap aangaat of
  • gaat samenwonen met een ander als waren zij gehuwd

In de praktijk is het, het meest lastig om aan te tonen dat de onderhoudsgerechtigde (degene die alimentatie ontvangt) samenwoont met een ander als waren zij gehuwd (of alsof zij een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan). Degene die alimentatie betaalt, zal het bewijs moeten leveren! De rechter stelt hoge eisen aan die bewijslast. Dat komt met name omdat, bij een geslaagd beroep op artikel 1:160 BW, de alimentatieplicht definitief eindigt en niet kan herleven. Op jaarbasis doen wij relatief veel onderzoek naar alimentatieen. Hierdoor is er veel expertise en kennis opgebouwd.

Waaruit bestaat een onderzoek alimentatie

Noodzakelijk is dat komt vast te staan dat sprake is van een situatie die gelijk is aan een normaal huwelijk en de daarbij behorende lotsverbondenheid.

Wat zijn de eisen van de wet/rechtspraak:

  1. er is sprake van een affectieve relatie
  2. van duurzame aard
  3. die meebrengt dat de gescheiden echtgenoot en die ander elkaar wederzijds verzorgen,
  4. zij samenwonen en
  5. een gemeenschappelijke huishouding voeren

Als aan één van deze criteria niet wordt voldaan, blijft de alimentatieplicht meestal bestaan.
Alle feiten en omstandigheden in de betreffende situatie zijn van belang om een oordeel te geven.

Wat is een affectieve relatie van duurzame aard?

Insteek is dat de betrokkenen al enige tijd bij elkaar zijn (een stel zijn) en dit ook verwachten te blijven. Een affectieve relatie is een liefdesrelatie waarbij mensen elkaars hand bijvoorbeeld innig vasthouden tijdens een romantisch etentje bij kaarslicht.

Wat is wederzijdse verzorging?

De betrokkenen dragen samen bij in de kosten van de gezamenlijke huishouding (zij doen bijvoorbeeld samen de boodschappen, delen kosten etc.), zij hebben een bepaalde taakverdeling (kinderen naar school brengen, schoonmaken, etc.).

Wat is samenwonen?

Een onafhankelijk deskundig bureau moet over langere periode (in ieder geval 12 weken steekproefsgewijs) feiten hebben geconstateerd. Deze periode is noodzakelijk om een ‘patroon van samenleven’ te onderkennen, zoals verlangd door de Rechtbank.

Wat is een gemeenschappelijke huishouding?

Denk aan samen koken, samen eten, samen boodschappen doen. Maar ook: hoe presenteren zij zich naar buiten toe. Worden er gezamenlijke kerstkaarten /felicitatiekaarten verstuurd, hoe staan zij op de sociale media, gaan ze samen naar feestjes?

Ex-partner moet teveel betaalde alimentatie terugbetalen

Als in een procedure de samenleving als ware men gehuwd wordt tegengesproken en de rechter acht dit toch bewezen, dan riskeert degene die ten onrechte de samenwoning heeft bestreden te worden veroordeeld in de proceskosten, soms zelfs de werkelijk door de alimentatiebetaler betaalde kosten voor bijvoorbeeld het inschakelen van een privédetective. Partijen zijn immers op grond van de wet (artikel 21 Rv) verplicht om alle feiten volledig en naar waarheid naar voren te brengen. Doet men dat niet, tegen beter weten in, of vervalst men bewijs, dan dwingt men de andere partij tot een procedure die niet nodig was geweest.

De rechtbank Zeeland – West Brabant heeft de ex-partner van onze opdrachtgever veroordeeld tot het terugbetalen van teveel betaalde alimentatie en de volledige onderzoekskosten. Bovendien ook nog eens volledige nihilstelling van alimentatie . Één van onze onderzoeken waar we trots op zijn! Lees de uitspraak op rechtspraak.nl.

Onderzoek alimentatie door erkend recherchebureau

Wij zijn een particulier recherchebureau en erkend door het Ministerie van Justitie & Veiligheid en onze rapporten worden dan ook als bewijsmateriaal in de rechtbank geaccepteerd. Indien nodig, zijn onze medewerkers bij een rechtszaak beschikbaar als getuige. Regelmatig komt het voor dat het niet tot een rechtszaak hoeft te komen en komt u er in onderling overleg uit. Meer informatie met betrekking tot het stoppen van de alimentatie en het terugvorderen van de onderzoekskosten vindt u hier.

Wanneer is er sprake van samenwonen?

De samenwoning hoeft niet een bepaalde tijd te hebben geduurd. De inschrijving in de BRP (Basisregistratie Personen) is niet doorslaggevend. Wanneer de nieuwe partner nog eigen woonruimte heeft, betekent dat niet automatisch dat er nog geen sprake is van samenwonen. De bewijslast kan dan natuurlijk wel moeilijker liggen. Heeft de nieuwe partner een eigen sleutel, liggen er persoonlijke spullen in de woning, etc.?

Wat als de onderhoudsgerechtigde samenwoont met een persoon die nog is getrouwd?

De lagere rechtspraak en de Hoge Raad gaan verschillend met deze situatie om. De Hoge Raad stelde in zijn arrest van 20 december 2013 voorop (HR 20 december 2013) dat “het samenleven met een gehuwde partner niet valt onder art. 1:160 BW zolang diens huwelijk voortduurt”. Dit geldt ook indien het huwelijk van de ander in stand wordt gelaten met de intentie om de alimentatieaanspraak te behouden. Het heeft dus de hoogste prioriteit om te onderzoeken of de huidige partner van uw ex-partner dus misschien nog wel getrouwd is. Als de partijen zelf nog getrouwd zijn en in een scheidingsprocedure zitten, is artikel 1:160 BW niet van toepassing. Het artikel werkt namelijk alleen als de partijen van elkaar zijn gescheiden.

Niet enkel observeren bij onderzoek naar alimentatie

Vaak zullen wij bij een onderzoek alimentatie niet alleen observeren, maar zullen wij ook digitaal recherchewerk verrichten en daar waar mogelijk verklaringen uit de buurt opnemen, etc. Uiteraard ontvangen wij van u vooraf zoals bij ieder onderzoek zoveel mogelijk informatie. Hierbij kunt u denken aan foto’s van uw ex partner, foto’s van haar/zijn nieuwe partner, mogelijke verblijfsadressen, activiteiten welke ze samen ondernemen (zoals bijvoorbeeld sporten, familiebezoek, bedrijfsfeestjes, tuinieren, etc.), werkadressen, werktijden, etc.

Rapportage

Van onze bevindingen in het onderzoek alimentatie wordt er per observatie een gedegen rapportage opgebouwd, wanneer mogelijk met foto en/of video opnamen. Het onderzoek alimentatie kan veel verschillende vormen hebben en wordt altijd in nauw overleg met u en/of uw advocaat uitgevoerd. Uw advocaat speelt een belangrijke rol bij het onderzoek naar alimentatie. Hij of zij bepaalt namelijk welk bewijs noodzakelijk is. Zo voorkomen wij samen dat we zaken gaan onderzoeken die niet relevant zijn en er onnodig geld wordt uitgegeven. Ook kan uw advocaat aan het eind aangeven of er eventueel nog aanvullend bewijs moet worden overlegd.

Brabants Recherchebureau is gespecialiseerd in onderzoeken alimentatie. Wij voeren onze onderzoeken alimentatieen discreet, effectief en met zorg voor alle betrokkenen uit. Brabants Recherchebureau is de privé detective bij uitstek voor onderzoek alimentatie te doen. Neem eens geheel vrijblijvend contact op met Brabants Recherchebureau te Breda telefoonnummer 085-0475117 voor een intakegesprek en laat u adviseren over zo’n onderzoek alimentatie. U kunt daarmee wellicht tienduizenden tot honderdduizenden euro’s besparen.

Wij doen naast onderzoek naar alimentatie overigens ook nog andere typen onderzoeken. Zo bent u ook voor een onderzoek naar overspel / vreemdgaan bij ons aan het juiste adres!

 

Ons werkterrein als bedrijfsrecherche, recherchebureau, particuliere recherche, recherche bureau, particulier recherchebureau, privé detective, privédetective, prive detective, privedetective, detectivebureau of detective voor alimentatie onderzoek breidt zich uit onder andere in de omgeving Aalst, Alkmaar, Almere, Alphen aan den Rijn, Alphen-Chaam, Amersfoort, Amsterdam, Antwerpen, Apeldoorn, Arendonk, Arnhem, Barendrecht, Bavel, Bergen op Zoom, België, Best, Bladel, Bloemendaal, Boxmeer, Brabant, Breda, Den Bosch, Boxtel, Budel, Den Bosch, Den Haag, Deurne, Deventer, Dongen, Dordrecht, Eersel, Ede, Eindhoven, Etten-Leur, Gelderland, Geldrop, Geleen, Gilze en Rijen, Goes, Heerlen, Haarlem, Haarlemmermeer, Hapert, Helmond, Heeze, Heusden, Hilvarenbeek, Leiden, Limburg, Loon op Zand, Maastricht, Middelburg, Nieuwegein, Nijmegen, Noord-Brabant, Nuenen, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Reusel, Ridderkerk, Rijswijk, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam, ’s-Hertogenbosch, Sittard, Son en Breugel, Spijkenisse, Tiel, Tilburg, Turnhout, Uden, Utrecht, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Venray, Veldhoven, Venlo, Vlissingen, Vught, Waalre, Waalwijk, Weert, Zaanstad, Zaltbommel, Zeeland, Zoetermeer, Zuid-Holland, Zwijndrecht, Zwolle  Bij ons moet u zijn voor het inhuren van een prive detective, privedetective, bedrijfsrecherche, recherchebureau, recherche bureau, particuliere recherche, particulier recherchebureau, privé detective of privédetective voor onderzoek alimentatie