Brabants Recherchebureau werkt altijd met een overeenkomst ofwel opdrachtbevestiging. Hierin is een plan van aanpak verwerkt welke kosten en afspraken voor beide partijen helder maken. Gemaakte kosten door een prive detective zijn in veel gevallen door u te verhalen op de persoon waartegen het onderzoek is gericht. De opdrachten worden uitgevoerd· in nader overleg met de opdrachtgever. Zodra zich zaken voordoen die buiten de afspraken vallen zullen deze, voordat ze uitgevoerd worden, eerst met de opdrachtgever besproken worden. Zodoende worden onverwachte kosten zoveel als mogelijk tijdig aangegeven. Kortom we denken met u mee!

Tarieven Brabants Recherchebureau * (1-1-2019)
Onderzoek, interview, rapportage, pseudo aankoop, bespreking, etc. /uur € 85,00
Observeren, videoanalyse, installeren- en demonteren apparatuur, etc. /uur € 85,00
Reizen/uur € 75,00
Reiskosten per kilometer/auto € 0,40
Huur verborgen camera/dag € 18,50
Huur GPS-tracker/dag € 16,50
Foto’s en/of films bij onderzoek zijn inbegrepen € 0,00
* Bedragen zijn per particulier rechercheur en exclusief BTW. Onderzoeken op basis van een vooraf vastgesteld honorarium zijn mogelijk

Kosten Prive detective / Bedrijfsrecherche / Recherchebureau / Detective

De ervaring leert dat het bedrag dat geïnvesteerd wordt in een bedrijfsrecherche- of privé detective onderzoek zich doorgaans dubbel en dwars terugbetaald. In de eerste plaats financieel, en de tweede plaats emotioneel. In sommige gevallen zijn de kosten van het onderzoek overigens te verhalen op de dader. Zo worden de kosten van bijvoorbeeld een onderzoek onrechtmatig ziekteverzuim (mits aangetoond) regelmatig met succes verhaald  op de werknemer. De werknemer is immers volgens het burgerlijk wetboek schadeplichtig voor zowel de directe (loonkosten) als de indirecte schade (bijvoorbeeld de tarieven/onderzoekskosten van een recherchebureau). Samengevat moet u niet te lang wachten met het inschakelen van een detective of bedrijfsrecherche.

De tarieven voor een bedrijfsrecherche onderzoek en prive detective onderzoek verschillen per onderzoek en ingezette technische middelen. Zo kunt u zich wellicht voorstellen dat een onderzoek van 4 weken duurder is dan een observatie van slechts enkele dagen en dat een onderzoek door 2 personen duurder is dan een onderzoek door slechts 1 persoon. Vooraf worden dan ook onder andere afspraken met u gemaakt over de te plegen inzet en kosten daarvan en wordt een kostenplafond ingesteld. Als de kosten boven dat bedrag uit dreigen te komen wordt direct overleg met u gevoerd. Overigens zullen we altijd proberen zoveel mogelijk informatie van u als opdrachtgever te verkrijgen, dit om onder andere de kosten zoveel mogelijk te beperken.

Zie ook: Ontslagen werknemer betaalt kosten recherchebureau http://www.arbeidsrecht.nl/werknemer-betaalt-kosten-van-7500-euro-aan-recherchebureau/