Onrechtmatig ziekteverzuim

Een medewerker van u heeft zich ziek gemeld. Maar u heeft signalen ontvangen of heeft zelf het gevoel dat deze medewerker niet zo ziek is als dat hij/zij zich voordoet. De medewerker is namelijk ergens gezien tijdens het klussen bij zijn/haar eigen huis. Is aan het werk voor de concurrent, verricht werkzaamheden, doet aan activiteiten die niet stroken met het ziektebeeld. Of heeft gewoon geen zin om te werken of is altijd ziek op vaste dagen in het jaar. Wat ons betreft tijd voor het inschakelen van een particulier recherchebureau.

In alle bovenstaande gevallen kan er sprake zijn van onrechtmatig ziekteverzuim of in simpelere bewoording; “nep ziek.”

Een particulier recherchebureau inschakelen is niet eng of vaag

Onrechtmatig ziekteverzuim is schering en inslag hetgeen zorgt voor een grote verliespost in het MKB. Toch weten veel ondernemers cq. werkgevers de weg naar een particulier recherchebureau nog niet te vinden. Alhoewel het beroep de laatste jaren steeds meer in beeld wordt gebracht door programma’s als “Ontvoerd”, “Opgelicht,” “Hunted,” etc. Niettegenstaande zijn andere privé of zakelijke issues, wellicht minder tragisch, maar wel zo vervelend. Zoals bijvoorbeeld onrechtmatig ziekteverzuim ook een geldige reden om naar de afdeling bedrijfsrecherche van een particulier recherchebureau te stappen. Niks engs of vaags aan, maak een vrijblijvende afspraak en leg uw probleem voor. Een particulier recherchebureau ofwel bedrijfsrecherche doet aan objectieve waarheidsvinding. Laat uw vermoedens daarom onderzoeken en daarbij, bevestigen of ontkrachten. Alleen zo weet u waar u aan toe bent en hoe u vooral juridisch gezien het beste kunt of moet handelen.

Omdat we in dit geval onrechtmatig ziekteverzuim belichten, zal dus de particulier rechercheur aantonen dat deze medewerker zich al dan niet schuldig maakt aan onrechtmatig ziekteverzuim. Een en ander wordt gestaafd met bewijzen, vastleggingen in een onderbouwd rapport, wat bruikbaar is in een eventuele civiele procedure. Indien nodig, want vaak kan de inhoud van zo’n rapport zelfs de gang naar de rechtbank voorkomen!

Vervolgstappen

De vervolgstappen zijn vaak een confronterend gesprek met de medewerker en ontslag op staande voet of met een vaststellingsovereenkomst. Met het inschakelen van een particulier rechercheur van de afdeling bedrijfsrecherche al dan niet gecombineerd met een jurist weet u in elk geval zeker dat u handelt volgens de wet en dat u uw eigen risico beperkt.

“Goed om te weten is dat in de meeste gevallen de onderzoekskosten, in het geval van onrechtmatig ziekteverzuim, op de dader zijn te verhalen.”

Vanaf heden blogt en belicht Brabants Recherchebureau zaken die door politie niet aangepakt kunnen worden of opgepakt worden. U moet daar niet gefrustreerd over zijn, de politie doet wat ze kan maar heeft nu eenmaal vaak niet de capaciteit om op zichzelf staande zaken te onderzoeken, bovendien is de regelgeving ten aanzien van politie strenger, aldus Brabants Recherchebureau.

Waarom een particulier recherchebureau / Bedrijfsrecherche inschakelen

Zaken zoals; bedrijfsdiefstal, woonfraude, loverboys, stalking, alimentatie-fraude, onderzoek overspel/vreemdgaan, etc. We zullen ze allemaal belichten zodat zowel particulier als ondernemer zich beter een weg kan banen in wat wel en niet kan en wat wel en niet mag in Nederland. U hoeft dus niet zomaar alles over uw kant te laten gaan. Het is zeker voornaam om niet zelf de privedetective uit te hangen maar dit aan een gecertificeerd bureau over te laten. Brabants Recherchebureau wijst nogmaals op het feit dat eigen bewijsstukken vaak tijdens een rechtszaak van tafel worden geveegd. Dit omdat ze de privacy hebben aangetast of omdat dit onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal is.

Brabants Recherchebureau is gevestigd te Breda en is een professioneel erkend particulier recherchebureau. We werken met een vergunning die is afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (POB-nr. 1516). Tevens staan we geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (M1599337) en zijn wij gelegitimeerd door de politie. Hierdoor zijn alle medewerkers voorzien van een geldig legitimatiebewijs.

Wanneer u een recherchebureau of privé detective wilt inhuren controleer dan altijd of deze aan de (boven)gestelde eisen voldoet. Wanneer dit namelijk niet het geval is kan dit problemen opleveren met de latere rechtsgeldigheid van een rapportage bij een eventuele rechtszaak. Tevens zal de kwaliteit van het recherche onderzoek veelal ook lager zijn.