Diefstal uit het magazijn, onrechtmatig ziekteverzuim, drugsgebruik op de werkvloer, schending concurrentiebeding, klussen in de tijd van de werkgever, etc. De praktijk toont aan dat er bij 95% van de bedrijven misstanden plaatsvinden door eigen personeel. Maar liefst 6% van de winst gaat gemiddeld verloren aan misstanden.

Meld Bedrijfsmisstand is een meldpunt waar werknemers, online 24/7 gegarandeerd anoniem en vertrouwelijk een misstand of een vermoeden van een misstand kunnen melden. Het anonieme meldpunt is een aanvulling op de vaak al bestaande interne methodes, zoals de leidinggevende, vertrouwenspersoon, directie, etc. binnen een bedrijf.

De meerderheid van het personeel vindt fraude en diefstal niet te tolereren. Toch houden ze, als ze zien dat een collega in de fout gaat, meestal hun mond. In de meeste gevallen omdat er geen anonieme melding gedaan kan worden! Anoniem bij een online meldpunt melden is voor veel werknemers minder bedreigend dan het intern aankaarten bij een vertrouwenspersoon, leidinggevende of wie dan ook binnen het bedrijf waar hij/zij werkt.

MeldBedrijfsMisstand werkt preventief

Veel bedrijven vinden preventie op het gebied van misstanden belangrijk. Werknemers weten het meest af van wat er speelt op de werkvloer. Werknemers in de gelegenheid stellen dit te melden zorgt ervoor dat misstanden in de kiem gesmoord kunnen worden. Als werkgever moet je ervoor zorgen dat werknemers (vermoedens van) misstanden op een zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijke manier kunnen melden. Tevens ben je verplicht om er onderzoek naar te (laten) doen.

Onze afdeling bedrijfsrecherche komt vaak in aanraking met misstanden binnen een bedrijf. Niet zelden blijkt na onderzoek dat integere werknemers de misstanden niet eerder durfden te melden bij bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Bang om een melding te doen waarbij de persoonsgegevens worden ge(mis)bruikt. Met MeldBedrijfsMisstand kun je misstanden eerder signaleren en hierop anticiperen. De melder blijft altijd anoniem. Het gaat bij ons systeem om de melding en niet om de melder.

Vindt je het als werkgever belangrijk dat jouw werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van (eventuele vermoedens van) misstanden binnen jouw bedrijf, en vind je het jammer dat er winst verloren gaat aan allerlei misstanden, kijk dan eens op www.meldbedrijfsmisstand.nl voor meer informatie.