Onrechtmatig ziekteverzuim, drugsgebruik op de werkvloer, schending concurrentiebeding, diefstal uit het magazijn, klussen in de tijd van de werkgever, etc. De praktijk toont aan dat er bij 95% van de bedrijven misstanden plaatsvinden door eigen personeel. Maar liefst 6% van de winst gaat gemiddeld verloren aan bedrijfsfraude en -diefstal.

Meld Bedrijfsmisstand is een meldpunt waar werknemers, online 24/7 gegarandeerd anoniem en vertrouwelijk een misstand of een vermoeden van een misstand kunnen melden. Het anonieme meldpunt is een aanvulling op interne methodes, zoals de vertrouwenspersoon binnen een bedrijf.

De meerderheid van het personeel vindt fraude en diefstal niet te tolereren. Toch houden ze, als ze zien dat een collega in de fout gaat, meestal hun mond. In de meeste gevallen omdat er geen anonieme melding gedaan kan worden! Anoniem bij een online meldpunt melden is voor veel werknemers minder bedreigend dan het intern aankaarten bij een vertrouwenspersoon.

Daarom werkt Brabants Recherchebureau B.V. regelmatig in opdracht van MeldBedrijfsMisstand: Een uniek initiatief en meldpunt waar werknemers, online, anoniem en vertrouwelijk misstanden binnen het bedrijf waar ze werken, kunnen aangeven. Op deze manier wordt voorkomen dat de werknemer zich uiteindelijk gedwongen voelt om de misstand extern te melden.

MeldBedrijfsMisstand werkt preventief

Veel bedrijven vinden preventie op het gebied van misstanden belangrijk. Werknemers weten het meest af van wat er speelt op de werkvloer. Werknemers in de gelegenheid stellen dit te melden zorgt ervoor dat misstanden in de kiem gesmoord kunnen worden. Als werkgever moet je ervoor zorgen dat werknemers (vermoedens van) misstanden op een zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijke manier kunnen melden. Tevens ben je verplicht om er onderzoek naar te (laten) doen.

Onze afdeling bedrijfsrecherche komt vaak in aanraking met misstanden binnen een bedrijf. Niet zelden blijkt na onderzoek dat integere werknemers de misstanden niet eerder durfden te melden bij bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Bang om een melding te doen waarbij de persoonsgegevens worden ge(mis)bruikt. Met MeldBedrijfsMisstand kun je bedrijfsfraude en -diefstal eerder constateren en hierop beter anticiperen. De melder blijft altijd anoniem, hetgeen je bij een vertrouwenspersoon niet altijd kunt zeggen!

Vindt je het als werkgever belangrijk dat jouw werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen jouw bedrijf, en vind je het jammer dat er winst verloren gaat aan allerlei misstanden, kijk dan eens op www.meldbedrijfsmisstand.nl voor meer informatie.

  • Sinds we een abonnement hebben op Meld Bedrijfsmisstand zijn er al een 2-tal zaken aan de orde geweest. Doordat ons bedrijfsreglement was aangepast konden we meteen doorpakken. Ontslag op staande voet van een medewerker was noodzakelijk. Dit abonnement kunnen we iedere ondernemer aanraden!

  • Super dit abonnement, ik hoor mede-ondernemers hier nooit over terwijl elke MKBer dit moet hebben.

  • Pas aangesloten bij dit initiatief. Ik ben er van overtuigd dat het uitermate zinvol is omdat het een goed signaal is naar de werknemers. We verwachten zeker een preventieve werking

  • Sinds we een abonnement hebben op Meld Bedrijfsmisstand zijn er al een 2-tal zaken aan de orde geweest. Doordat ons bedrijfsreglement was aangepast konden we meteen doorpakken. Ontslag op staande voet van een medewerker was noodzakelijk. Dit abonnement kunnen we iedere ondernemer aanraden!

Meld Bedrijfsmisstand hét meldpunt voor het MKB in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland in de omgeving

Alphen aan den Rijn – Arnhem – Barendrecht – Bergen op Zoom – Breda – Den Bosch – Dordrecht – Eindhoven – Etten-Leur – Goes – Helmond – Heusden – Middelburg – Nieuwegein – Nijmegen – Oosterhout – Oss – Ridderkerk – Rijswijk – Roosendaal – Rotterdam – Schiedam – Tiel – Tilburg – Uden – Utrecht – Veenendaal – Veldhoven – Vlissingen – Waalwijk – Zwijndrecht. Bij ons moet u zijn voor het afsluiten van een abonnement op Meld Bedrijfsmisstand

Meer informatie over MeldBedrijfsMisstand ? Kijk dan op www.meldbedrijfsmisstand.nl